Rijschool

De rijschool waar ik heen ging nam de eerste 6 maanden in verval en ging vervolgens normaal door de resterende 22 maanden of zo. Er zijn zeer weinig slecht voorbereide of slecht voorbereide kandidaten, maar een paar – een kreeg een vier punts bocht op een gemengde zak vol onjuiste minimale diepte analyse corrigeren op kruispunten die een complete onzin oplossing was, een andere goed opgeleide leerling dacht dat een 3 seconden straf voldoende was en naïef evenals overdreven zelfverzekerd, een ander niet in geslaagd om een juiste blik techniek te gebruiken bij het veranderen van de ene rijstrook naar de andere in een situatie waar het duidelijk was de rijstrook te veranderen. Over het geheel genomen waren dit gemiddelde missers, die alle ten minste 1 miniem cijfer waard waren en dus een voldoende zouden hebben opgeleverd, ware het niet dat de examinator mechanisch faalde.

Aan de andere kant van de dingen, dit was een 6 uur zitten in een stilstaande auto die me aan het denken gezet waarom kunnen we niet een voertuig dat veilig genoeg is om te rijden op de wegen van vandaag voor een ononderbroken periode van tijd en ga dan gewoon in en rijden als dat voor onbepaalde tijd, dan zouden we een veel betere kans van slagen en het leren van de touwen in vergelijking met de gemiddelde witte bestelwagen man of inderdaad iedereen met minimale rijervaring.

Stel je voor dat je je in die situatie bevindt, met 300 andere automobilisten, geen radio, geen gsm, niets, en dat je te horen krijgt dat het jouw schuld is dat je een gevaar veroorzaakt en dat je 5 punten op je rijbewijs krijgt omdat je niets gedaan hebt, terwijl het busje tien jaar oud is en nu een opfriscursus en een aanzienlijke investering in reparatiekosten nodig heeft. Ik durf te wedden dat er in de testfaciliteit premium brandstof is gebruikt en dat iemand het busje veel te veel heeft laten smeren en het preventieve reparatieplan heeft laten uitvoeren. Ondertussen krijgt u sleeplessen op basis van onjuiste informatie en een berekenende bestuurder. Iemand betaalt voor dat brandstofpakket in het testcentrum.

Dezelfde bus, dezelfde chauffeurs en dezelfde SRD gebruiken als de rijschool, maar het toch illegaal vinden is het meest amusante deel. De rijschool geeft niets om jou of je veiligheid en alleen om die van henzelf in hun eigen kleine wereld van beschermde201Careand Practiceyears. De SRD heeft de afgelopen 6 maanden op vrijwillige basis les gekregen in het kader van een opleidingsinitiatief van West Wittering Trees; hun doelstelling vanaf het begin was de SRD voor te bereiden op het zelfstandig rijden na vaststelling van de actuatoren en systemen die een veilige overbrenging van passagiersladingen mogelijk zouden maken. Je kunt niet leren rijden op deze school, dat hoeven ze ook niet.

Er zijn tal van rijscholen die daadwerkelijk doen wat echte driver training samen met verfijning van bepaalde terminologieën die er echt toe doen in het echte leven, SRD bijvoorbeeld, hoewel minimaal in termen van duur, heeft aangetoond zeer met betrekking tot professionele driver management evenals het doorgaan met volledige theorie. Het aantal maanden dat iemand in het bezit is van het SRD-paspoort suggereert dat SRD inderdaad klaar is voor verdere vooruitgang. De SRD is zonder pardon of enig excuus. Het getuigt van een duidelijk omschreven en gearticuleerde kennis van verkeerstekens en bovendien gaat het gepaard met een voortdurende panel basis van Begrip van alle aspecten van de snelweg geplaatst in dit transportocan worden verwerkt in alle toekomstige schriftelijke resultaten en analytisch papierwerk.

Sommige scholen bieden nu een multiple choice training mode, zodat de student kan kiezen en proeven van verschillende aspecten van het rijden in detail geschikt is voor hun behoeften op de pre-conditionering en aan het eind de toepassing certificeringen van hun rijbewijs. De Amerikaanse rijschool beschikt over een module voor een theorietoets, waarmee de leerling zich kan kwalificeren voor de Amerikaanse Driver Manual in Learning to Drive (ADL). De Amerikaanse school is een van de vele rij-instellingen over de hele wereld, en wanneer geassocieerd met hoge kwaliteit instructie, wordt beschouwd als gerenommeerde en heel geloofwaardig als een gewaardeerde Fighting Chance te verkrijgen van de Amerikaanse standaard van Leren rijden.